Sáng ngày 19/01/2019 Hội đồng Đội TX An Nhơn tổ chức "Ngày hội vì bạn"Các em cấp Tiểu Học đang thì xếp sách.Quầy ẩm thực và quầy lưu niệm của Trường THCS Nhơn Phúc.