Friday, 01/07/2022 - 02:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nhơn Phúc
  • TKB20-21MỚI NHẤT ĐANG SỬ DỤNG 1 Mới
  • KẾ HOẠCHHướng dẫn tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn Theo hướng “nghiên cứu bài học”Năm học 2020– 2021
  • KẾ HOẠCHDẠY HỌC THÍ ĐIỂM MÔN TIN BẰNG SONG NGỮ VIỆT – ANHBẬC TRUNG HỌC – NĂM HỌC 2020 – 2021
  • KẾ HOẠCHV/v thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường Năm học 2020-2021
  • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAIXÂY DỰNG CÁC CHỦ ĐỀ DẠY HỌCNăm học 2020-2021 
  • KẾ HOẠCHThực hiện công tác giáo dục an toàn giao thôngNăm học 2020 - 2021
Tài nguyên